FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK

 

Utolsó frissítés: 2022. Február 15.

 

 

 

BELEEGYEZÉS A FELTÉTELEKBE

 

A jelen Felhasználási feltételek az Ön személyesen vagy egy szervezet nevében ("Ön") és a Nick Noa néven működő Shutter Derby LLC ("Nick Noa" "mi", "minket" vagy "miénk") között létrejött, jogilag kötelező érvényű megállapodást képezik, amely a http://www.noanick.com weboldalhoz, valamint bármely más médiaformához, médiacsatornához, mobil weboldalhoz vagy mobilalkalmazáshoz kapcsolódó, ahhoz kapcsolódó, ahhoz kapcsolódó vagy ahhoz más módon kapcsolódó mobilalkalmazáshoz (együttesen a "Webhely") való hozzáférésre és annak használatára vonatkozik. Az Egyesült Államokban, New Jersey államban vagyunk bejegyezve, székhelyünk a 15 Stever ave, Hillsdale, NJ 07642 címen található. EIN-számunk 815392517. Ön elfogadja, hogy a Honlaphoz való hozzáféréssel elolvasta, megértette és elfogadja a jelen Használati feltételek egészét, és beleegyezik, hogy azok kötelező érvényűek. HA NEM ÉRT EGYET A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MINDEGYIKÉVEL, AKKOR KIFEJEZETTEN TILOS AZ OLDAL HASZNÁLATA, ÉS A HASZNÁLATOT AZONNAL BE KELL FEJEZNIE.

 

A Webhelyen időről időre közzétett kiegészítő feltételek vagy dokumentumok ezennel kifejezetten hivatkozási alapon beépülnek a jelen dokumentumba. Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint időről időre változtassuk vagy módosítsuk a jelen felhasználási feltételeket. A változásokról a jelen Használati feltételek "Utolsó frissítés" dátumának frissítésével értesítjük Önt, és Ön lemond arról a jogáról, hogy minden ilyen változásról külön értesítést kapjon. Kérjük, minden alkalommal ellenőrizze a vonatkozó Feltételeket, amikor használja a Webhelyünket, hogy megértse, mely Feltételek alkalmazandók. A módosított Felhasználási Feltételek bármelyikének módosításait Önre is alkalmazni kell, és úgy kell tekinteni, hogy a módosított Felhasználási Feltételek közzétételének időpontját követően a Webhely folyamatos használatával Ön tudomásul vette és elfogadta azokat.

 

A Webhelyen található információkat nem szánjuk olyan személy vagy szervezet számára történő terjesztésre vagy felhasználásra, amely olyan joghatóság vagy ország területén található, ahol az ilyen terjesztés vagy felhasználás törvénybe vagy szabályozásba ütközik, vagy amely az ilyen joghatóságon vagy országon belül bármilyen regisztrációs követelménynek vetne minket alá. Ennek megfelelően azok a személyek, akik úgy döntenek, hogy más helyekről férnek hozzá a Webhelyhez, ezt saját kezdeményezésükre teszik, és kizárólag ők felelősek a helyi törvények betartásáért, ha és amennyiben a helyi törvények alkalmazandók.

 

A Webhelyet nem úgy alakítottuk ki, hogy megfeleljen az ágazatspecifikus szabályozásoknak (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA) stb.), így ha az Ön interakciói ilyen törvények hatálya alá tartoznának, akkor nem használhatja ezt a Webhelyet. Nem használhatja a Webhelyet olyan módon, amely sérti a Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) törvényt.

 

A Webhelyet olyan felhasználóknak szánjuk, akik legalább 18 évesek. A 18 év alatti személyek nem használhatják a Webhelyet és nem regisztrálhatnak rá. 

 

 

SZELLEMI TULAJDONJOGOK

 

Hacsak másként nem jelezzük, a Webhely a mi tulajdonunkat képezi, és a Webhelyen található valamennyi forráskód, adatbázis, funkció, szoftver, szoftver, weboldal dizájn, hang, videó, szöveg, fénykép és grafika (együttesen a "Tartalom"), valamint az azokban szereplő védjegyek, szolgáltatási védjegyek és logók (a "Jelek") a mi tulajdonunkban vagy ellenőrzésünk alatt állnak, illetve a számunkra engedélyezettek, és a szerzői jog és a védjegyek, valamint az Egyesült Államok különböző egyéb szellemi tulajdonjogai és tisztességtelen versenyre vonatkozó törvényei, nemzetközi szerzői jogi törvények és nemzetközi egyezmények által védettek. A Tartalom és a Márkák kizárólag az Ön tájékoztatására és személyes használatára "AZONNAL" kerülnek a Webhelyen rendelkezésre bocsátásra. A jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten meghatározott esetek kivételével a Webhely egyetlen része, valamint a Tartalom vagy a Márkák sem másolhatók, reprodukálhatók, összesíthetők, újra közzétehetők, feltölthetők, közzétehetők, nyilvánosan megjeleníthetők, kódolhatók, lefordíthatók, továbbíthatók, terjeszthetők, eladhatók, engedélyezhetők vagy más módon hasznosíthatók bármilyen kereskedelmi céllal a mi kifejezett előzetes írásbeli engedélyünk nélkül.

 

Feltéve, hogy Ön jogosult a Webhely használatára, korlátozott engedélyt kap a Webhely elérésére és használatára, valamint a tartalom bármely olyan részének letöltésére vagy kinyomtatására, amelyhez megfelelően hozzáférést szerzett, kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra. Minden olyan jogot fenntartunk magunknak, amelyet kifejezetten nem biztosítottunk Önnek a Webhelyen, a Tartalomban és a Márkákban.

 

 

FELHASZNÁLÓI NYILATKOZATOK

 

A Webhely használatával Ön kijelenti és garantálja, hogy: (1) az Ön által megadott összes regisztrációs információ igaz, pontos, aktuális és teljes; (2) Ön fenntartja az ilyen információk pontosságát, és szükség esetén haladéktalanul frissíti az ilyen regisztrációs információkat; (3) Ön jogképes és vállalja a jelen Felhasználási feltételek betartását; (4) Ön nem kiskorú a lakóhelye szerinti joghatóságban; (5) nem fér hozzá a Webhelyhez automatizált vagy nem emberi eszközökkel, akár bot, script vagy más módon; (6) nem használja a Webhelyet semmilyen illegális vagy jogosulatlan célra; és (7) a Webhely használata nem sért semmilyen alkalmazandó törvényt vagy rendeletet.

 

Ha Ön valótlan, pontatlan, nem aktuális vagy hiányos információkat ad meg, jogunkban áll felfüggeszteni vagy megszüntetni fiókját, és megtagadni a Webhely (vagy annak bármely részének) minden jelenlegi vagy jövőbeli használatát.

 

 

FELHASZNÁLÓI REGISZTRÁCIÓ

 

Előfordulhat, hogy regisztrálnia kell a Webhelyen. Ön vállalja, hogy jelszavát bizalmasan kezeli, és felelős a fiókja és jelszava minden használatáért. Fenntartjuk a jogot, hogy eltávolítsuk, visszavegyük vagy megváltoztassuk az Ön által választott felhasználónevet, ha saját belátásunk szerint úgy ítéljük meg, hogy az ilyen felhasználónév nem megfelelő, obszcén vagy más módon kifogásolható.

 

 

TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK

 

Ön nem férhet hozzá a Webhelyhez, és nem használhatja azt más célra, mint amire a Webhelyet rendelkezésre bocsátjuk. A Webhelyet nem szabad kereskedelmi célú tevékenységekkel kapcsolatban használni, kivéve azokat, amelyeket kifejezetten támogatunk vagy jóváhagyunk.

 

A Webhely felhasználójaként Ön beleegyezik, hogy:

 

1. Rendszeresen adatokat vagy más tartalmat nyerjen le a Webhelyről, hogy közvetlenül vagy közvetve gyűjteményt, összeállítást, adatbázist vagy könyvtárat hozzon létre vagy állítson össze, a mi írásos engedélyünk nélkül.

2. Átverni, becsapni vagy félrevezetni minket és más felhasználókat, különösen az érzékeny fiókinformációk, például felhasználói jelszavak megismerésére tett kísérletek során.

3. A Webhely biztonsággal kapcsolatos funkcióinak megkerülése, letiltása vagy más módon történő megzavarása, beleértve azokat a funkciókat, amelyek megakadályozzák vagy korlátozzák bármely Tartalom használatát vagy másolását, vagy érvényesítik a Webhely és/vagy a benne található Tartalom használatának korlátozását.

4. Becsteleníteni, bemocskolni vagy más módon ártani véleményünk szerint nekünk és/vagy az Oldalnak.

5. A Webhelyről szerzett bármely információt felhasználni más személy zaklatására, bántalmazására vagy bántalmazására.

6. Támogatási szolgáltatásaink nem megfelelő igénybevétele, illetve visszaélésekről vagy helytelen viselkedésről szóló hamis bejelentések benyújtása.

7. A Webhelyet az alkalmazandó törvényekkel vagy szabályzatokkal ellentétes módon használja.

8. A Honlap jogosulatlan bekeretezése vagy a Honlapra való hivatkozás.

9. Vírusok, trójai falovak vagy egyéb olyan anyagok feltöltése vagy továbbítása (vagy feltöltési vagy továbbítási kísérlete), beleértve a nagybetűk túlzott használatát és a spammelést (ismétlődő szövegek folyamatos közzététele), amelyek zavarják bármely félnek a Honlap zavartalan használatát és élvezetét, vagy módosítják, károsítják, megzavarják, megváltoztatják vagy zavarják a Honlap használatát, funkcióit, funkcióit, működését vagy karbantartását.

10. A rendszer bármilyen automatizált használatában részt venni, például szkriptek segítségével kommenteket vagy üzeneteket küldeni, vagy bármilyen adatbányászatot, robotokat vagy hasonló adatgyűjtő és -kivonó eszközöket használni.

11. A szerzői vagy egyéb tulajdonjogokra vonatkozó értesítés törlése bármely Tartalomról.

12. Más felhasználó vagy személy megszemélyesítésének kísérlete, vagy más felhasználó felhasználónevének használata.

13. Feltölteni vagy továbbítani (vagy megkísérelni feltölteni vagy továbbítani) bármilyen olyan anyagot, amely passzív vagy aktív információgyűjtő vagy -átviteli mechanizmusként működik, beleértve, de nem kizárólagosan, a tiszta grafikai csereformátumokat ("gif"), 1×1 pixeleket, webes poloskákat, sütiket vagy más hasonló eszközöket (néha "kémprogramként" vagy "passzív gyűjtőmechanizmusként" vagy "pcms"-ként hivatkoznak rájuk).

14. A Webhely, illetve a Webhelyhez kapcsolódó hálózatok vagy szolgáltatások zavarása, megzavarása vagy indokolatlan megterhelésének okozása.

15. Zaklatni, bosszantani, megfélemlíteni vagy fenyegetni bármelyik alkalmazottunkat vagy ügynökünket, aki a Webhely bármely részének az Ön számára történő biztosításában részt vesz.

16. Megkísérli megkerülni a Webhely bármely olyan intézkedését, amelynek célja a Webhelyhez vagy a Webhely bármely részéhez való hozzáférés megakadályozása vagy korlátozása.

17. Az Oldal szoftverének másolása vagy adaptálása, beleértve, de nem kizárólagosan a Flash, PHP, HTML, JavaScript vagy más kódot.

18. A vonatkozó jogszabályok által megengedett esetek kivételével a Webhelyet alkotó vagy annak részét képező bármely szoftver megfejtése, dekompilálása, szétszerelése vagy visszafejtése.

19. A szokásos keresőmotor vagy internetböngésző használatának eredményét kivéve, bármilyen automatizált rendszer használata, elindítása, fejlesztése vagy terjesztése, beleértve korlátozás nélkül bármilyen pókot, robotot, csaló segédprogramot, scraper-t vagy offline olvasót, amely hozzáfér a Honlaphoz, vagy bármilyen nem engedélyezett szkript vagy más szoftver használata vagy elindítása.

20. Vásárlási ügynök vagy beszerzési ügynök használata a Webhelyen történő vásárláshoz.

21. A Webhely bármilyen jogosulatlan használata, beleértve a felhasználók felhasználóneveinek és/vagy e-mail címeinek elektronikus vagy más eszközökkel történő gyűjtését kéretlen e-mailek küldése céljából, vagy felhasználói fiókok létrehozását automatizált módon vagy hamis ürügyekkel.

22. A Webhelyet a velünk való versengésre irányuló bármilyen törekvés részeként használni, vagy a Webhelyet és/vagy a Tartalmat más módon bármilyen bevételszerző törekvésre vagy kereskedelmi vállalkozásra használni.

23. Az Oldalt áruk és szolgáltatások reklámozására vagy értékesítésére használja.

24. Eladni vagy más módon átadni a profilját.

 

 

FELHASZNÁLÓ ÁLTAL GENERÁLT HOZZÁJÁRULÁSOK 

 

A Webhely felkérheti Önt, hogy csevegjen, járuljon hozzá blogokhoz, üzenőfalakhoz, online fórumokhoz és egyéb funkciókhoz, vagy vegyen részt azokban, és lehetőséget biztosíthat Önnek arra, hogy hozzánk vagy a Webhelyre tartalmakat és anyagokat hozzon létre, küldjön be, tegyen közzé, tegyen közzé, jelenítsen meg, továbbítson, adjon elő, tegyen közzé, terjesszen vagy sugározzon, beleértve, de nem kizárólag szövegeket, írásokat, videókat, hanganyagokat, fényképeket, grafikákat, megjegyzéseket, javaslatokat, személyes információkat vagy egyéb anyagokat (együttesen "Hozzájárulások"). A Hozzájárulások a Webhely más felhasználói és harmadik felek weboldalain keresztül is megtekinthetők. Mint ilyen, az Ön által továbbított Hozzájárulások nem bizalmas és nem védett adatokként kezelhetők. Amikor Ön Hozzájárulásokat hoz létre vagy tesz elérhetővé, Ön ezzel kijelenti és garantálja, hogy:

 

1.  A Hozzájárulások létrehozása, terjesztése, továbbítása, nyilvános megjelenítése vagy előadása, valamint a Hozzájárulásokhoz való hozzáférés, letöltés vagy másolás nem sérti és nem is fogja sérti harmadik felek tulajdonjogait, beleértve, de nem kizárólagosan, a szerzői jogokat, szabadalmakat, védjegyeket, üzleti titkokat vagy erkölcsi jogokat.

2.  Ön a szerzője és tulajdonosa, vagy rendelkezik a szükséges engedélyekkel, jogokkal, hozzájárulásokkal, felmentésekkel és jogosítványokkal a használathoz, és felhatalmaz minket, a Webhelyet és a Webhely más felhasználóit arra, hogy a Hozzájárulásait a Webhely és a jelen Felhasználási feltételek által előirányzott bármely módon felhasználják.

3.  Ön rendelkezik az Ön Hozzájárulásaiban szereplő minden egyes azonosítható személy írásbeli hozzájárulásával, felmentésével és/vagy engedélyével ahhoz, hogy minden egyes azonosítható személy nevét vagy képmását felhasználhassa annak érdekében, hogy lehetővé tegye az Ön Hozzájárulásainak a Webhely és a jelen Felhasználási feltételek által tervezett bármely módon történő felvételét és felhasználását.

4.  Az Ön Hozzájárulásai nem hamisak, pontatlanok vagy félrevezetőek.

5.  Az Ön Hozzájárulásai nem jelentenek kéretlen vagy engedély nélküli reklámot, promóciós anyagot, piramisjátékot, lánclevelet, spam-et, tömeges küldeményt vagy a kérés egyéb formáit.

6.  Az Ön Hozzájárulásai nem obszcének, buja, buja, mocskos, erőszakos, zaklató, becsületsértő, rágalmazó, becsületsértő vagy más módon kifogásolhatóak (az általunk meghatározottak szerint).

7.  Az Ön Hozzájárulásai nem nevetségesek, nem gúnyolnak, nem becsmérelnek, nem félemlítenek meg és nem gyaláznak meg senkit.

8.  Az Ön Hozzászólásai nem szolgálnak más személyek zaklatására vagy fenyegetésére (e kifejezések jogi értelmében), és nem szolgálnak erőszakra egy adott személy vagy embercsoport ellen.

9.  Az Ön Hozzájárulásai nem sértik az alkalmazandó törvényeket, rendeleteket vagy szabályokat.

10.  Az Ön Hozzájárulásai nem sértik harmadik felek magánélethez vagy nyilvánossághoz fűződő jogait.

11.  Az Ön Hozzájárulásai nem sértik a gyermekpornográfiára vonatkozó, vagy egyébként a kiskorúak egészségének vagy jólétének védelmét szolgáló alkalmazandó törvényeket.

12.  Az Ön Hozzájárulásai nem tartalmaznak faji, nemzeti hovatartozással, nemmel, szexuális preferenciával vagy testi fogyatékossággal kapcsolatos sértő megjegyzéseket.

13.  Az Ön Hozzájárulásai egyébként nem sértik a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezését, vagy bármely alkalmazandó törvényt vagy szabályozást, illetve nem hivatkoznak olyan anyagra, amely sérti a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezését.

 

A Webhelynek a fentiekkel ellentétes használata sérti a jelen Felhasználási feltételeket, és többek között a Webhely használatára vonatkozó jogainak megszüntetését vagy felfüggesztését eredményezheti.

 

 

HOZZÁJÁRULÁSI LICENC

 

Azzal, hogy Ön a Hozzájárulásait a Webhely bármely részén közzéteszi, vagy a Hozzájárulásokat a Webhelyen elérhetővé teszi azáltal, hogy a Webhelyen lévő fiókját összekapcsolja bármelyik közösségi hálózati fiókjával, Ön automatikusan korlátlan, korlátlan, visszavonhatatlan, örökös, nem kizárólagos, átruházható, jogdíjmentes, teljes mértékben fizetett, világméretű jogot és engedélyt biztosít számunkra a tárhelyszolgáltatásra, felhasználásra, másolásra, sokszorosításra, közzétételre, valamint garantálja, hogy jogosult arra, hogy ezt megadja nekünk, eladni, továbbértékesíteni, közzétenni, sugározni, újracímezni, archiválni, tárolni, gyorsítótárba helyezni, nyilvánosan előadni, nyilvánosan megjeleníteni, újraformázni, lefordítani, továbbítani, kivonatolni (részben vagy egészben) és terjeszteni az ilyen Hozzájárulásokat (beleértve, korlátozás nélkül, az Ön képét és hangját) bármilyen kereskedelmi, reklám vagy egyéb célból, valamint az ilyen Hozzájárulásokból származékos műveket készíteni vagy más művekbe beépíteni, és a fentiekre allicenceket adni és engedélyezni. A felhasználás és terjesztés bármilyen médiaformátumban és bármilyen médiacsatornán keresztül történhet.

 

Ez az engedély bármely jelenleg ismert vagy később kifejlesztett formára, médiára vagy technológiára vonatkozik, és magában foglalja az Ön nevének, cégnevének és franchise nevének, valamint az Ön által megadott védjegyek, szolgáltatási védjegyek, kereskedelmi nevek, logók, valamint személyes és kereskedelmi képek használatát. Ön lemond a Hozzájárulásaival kapcsolatos minden erkölcsi jogról, és garantálja, hogy a Hozzájárulásaival kapcsolatban más módon nem érvényesítettek erkölcsi jogokat.

 

Nem érvényesítünk semmilyen tulajdonjogot az Ön Hozzájárulásai felett. A Hozzájárulások, valamint a Hozzájárulásokhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogok és egyéb tulajdonosi jogok teljes körű tulajdonjoga Önnél marad. Nem vállalunk felelősséget a Hozzájárulásokban szereplő, az Ön által a Webhely bármely területén tett kijelentésekért vagy állításokért. Ön egyedül felelős a Honlaphoz való Hozzájárulásaiért, és kifejezetten beleegyezik abba, hogy felment minket minden felelősség alól, és tartózkodik minden jogi lépéstől velünk szemben a Hozzájárulásaival kapcsolatban.  

 

Jogunkban áll saját kizárólagos és abszolút belátásunk szerint (1) bármely Hozzájárulást szerkeszteni, szerkeszteni vagy más módon megváltoztatni; (2) bármely Hozzájárulást átkategorizálni, hogy megfelelőbb helyeken helyezzük el a Webhelyen; és (3) bármely Hozzájárulást bármikor és bármilyen okból, értesítés nélkül előzetesen átvizsgálni vagy törölni. Nem vagyunk kötelesek figyelemmel kísérni a Hozzájárulásokat.

 

 

IRÁNYELVEK A FELÜLVIZSGÁLATOKRA VONATKOZÓAN

 

A Webhelyen biztosíthatunk Önnek olyan területeket, ahol véleményeket vagy értékeléseket hagyhat. Értékelés közzétételekor meg kell felelnie az alábbi kritériumoknak: (1) Önnek első kézből származó tapasztalattal kell rendelkeznie az értékelt személyről/közösségről; (2) az Ön véleménye nem tartalmazhat sértő káromkodást, vagy sértő, rasszista, sértő vagy gyűlöletkeltő kifejezéseket; (3) az Ön véleménye nem tartalmazhat valláson, fajon, nemen, nemi hovatartozáson, nemzeti hovatartozáson, életkoron, családi állapoton, szexuális irányultságon vagy fogyatékosságon alapuló diszkriminatív utalásokat; (4) az Ön véleménye nem tartalmazhat illegális tevékenységre való utalásokat; (5) nem állhat kapcsolatban versenytársakkal, ha negatív véleményeket tesz közzé; (6) nem vonhat le következtetéseket a magatartás jogszerűségére vonatkozóan; (7) nem tehet közzé hamis vagy félrevezető állításokat; és (8) nem szervezhet kampányt, amelyben másokat arra ösztönöz, hogy pozitív vagy negatív véleményeket tegyenek közzé.

 

A véleményeket saját belátásunk szerint elfogadhatjuk, elutasíthatjuk vagy eltávolíthatjuk. Semmilyen kötelezettségünk nincs a vélemények átvizsgálására vagy törlésére, még akkor sem, ha valaki a véleményeket kifogásolhatónak vagy pontatlannak tartja. A véleményeket nem támogatjuk, és azok nem feltétlenül képviselik a mi véleményünket vagy bármelyik társvállalatunk vagy partnerünk véleményét. Nem vállalunk felelősséget semmilyen véleményért, illetve semmilyen véleményből eredő követelésért, felelősségért vagy veszteségért. Az értékelés közzétételével Ön ezennel örökös, nem kizárólagos, világméretű, jogdíjmentes, teljes mértékben fizetett, átruházható és alengedélyezhető jogot és engedélyt biztosít számunkra az értékelésekkel kapcsolatos minden tartalom reprodukálására, módosítására, fordítására, bármilyen módon történő továbbítására, megjelenítésére, előadására és/vagy terjesztésére.

 

 

MOBILALKALMAZÁS LICENC

 

Használati engedély

 

Ha Ön mobilalkalmazáson keresztül fér hozzá a Webhelyhez, akkor visszavonható, nem kizárólagos, nem átruházható, korlátozott jogot biztosítunk Önnek a mobilalkalmazás telepítésére és használatára az Ön tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló vezeték nélküli elektronikus eszközökön, valamint a mobilalkalmazás ilyen eszközökön történő elérésére és használatára, szigorúan a jelen Használati feltételekben foglalt mobilalkalmazási licenc feltételeinek megfelelően. Ön nem jogosult: (1) az alkalmazandó jogszabályok által megengedett esetek kivételével az alkalmazást dekompilálni, visszafejteni, szétszerelni, megkísérelni az alkalmazás forráskódjának levezetését vagy visszafejtését; (2) az alkalmazásból bármilyen módosítást, adaptációt, javítást, fejlesztést, bővítést, fordítást vagy származékos munkát készíteni; (3) az alkalmazáshoz való hozzáféréssel vagy annak használatával kapcsolatban semmilyen alkalmazandó törvényt, szabályt vagy rendeletet nem sérthet meg; (4) eltávolítani, megváltoztatni vagy eltakarni bármely, általunk vagy az alkalmazás licencadói által közzétett tulajdonosi értesítést (beleértve a szerzői jogokra vagy védjegyekre vonatkozó értesítéseket); (5) az alkalmazást bármilyen bevételszerző vállalkozásra, kereskedelmi vállalkozásra vagy más olyan célra használni, amelyre nem tervezték vagy nem szánták; (6) az alkalmazást olyan hálózaton vagy más környezetben elérhetővé tenni, amely lehetővé teszi, hogy több eszköz vagy felhasználó egyidejűleg hozzáférjen vagy használja; (7) az alkalmazást olyan termék, szolgáltatás vagy szoftver létrehozására használni, amely közvetlenül vagy közvetve az alkalmazással versenyez vagy azt bármilyen módon helyettesíti; (8) az alkalmazást arra használni, hogy automatizált lekérdezéseket küldjön bármely weboldalra, vagy kéretlen kereskedelmi e-maileket küldjön; vagy (9) felhasználni bármilyen védett információt vagy bármely interfészünket vagy egyéb szellemi tulajdonunkat az alkalmazással használható alkalmazások, kiegészítők vagy eszközök tervezése, fejlesztése, gyártása, engedélyezése vagy terjesztése során.

 

Apple és Android készülékek

 

Az alábbi feltételek akkor érvényesek, ha Ön az Apple Store-ból vagy a Google Play-ből (mindegyik "alkalmazásforgalmazó") beszerzett mobilalkalmazást használ a Webhely eléréséhez: (1) a mobilalkalmazásunkra Önnek adott licenc az alkalmazásnak az Apple iOS vagy Android operációs rendszert használó eszközön történő használatára vonatkozó, nem átruházható licencre korlátozódik, az adott alkalmazásforgalmazó szolgáltatási feltételeiben meghatározott felhasználási szabályoknak megfelelően; (2) mi vagyunk felelősek a mobilalkalmazással kapcsolatos karbantartási és támogatási szolgáltatások nyújtásáért a jelen felhasználási feltételekben szereplő mobilalkalmazás-licenc feltételeiben meghatározottak szerint, vagy a vonatkozó jogszabályok által egyébként előírtak szerint, és Ön tudomásul veszi, hogy az egyes Alkalmazásforgalmazók semmilyen kötelezettséget nem vállalnak a mobilalkalmazással kapcsolatos karbantartási és támogatási szolgáltatások nyújtására; (3) abban az esetben, ha a mobilalkalmazás nem felel meg az alkalmazandó jótállásnak, Ön értesítheti az adott Alkalmazásforgalmazót, és az Alkalmazásforgalmazó a saját feltételeivel és irányelveivel összhangban visszatérítheti a mobilalkalmazásért fizetett vételárat, ha van ilyen, és az alkalmazandó jog által megengedett legnagyobb mértékben az Alkalmazásforgalmazónak semmilyen egyéb jótállási kötelezettsége nem áll fenn a mobilalkalmazás tekintetében; (4) Ön kijelenti és szavatolja, hogy (i) nem olyan országban található, amely az U. Egyesült Államok kormánya által elrendelt embargó alá tartozik, vagy amelyet az Egyesült Államok kormánya "terrorizmust támogató" országként jelölt meg, és (ii) Ön nem szerepel az Egyesült Államok kormányának tiltott vagy korlátozott felekről szóló listáján; (5) a mobilalkalmazás használata során be kell tartania a harmadik felek vonatkozó szerződési feltételeit, pl, ha Ön VoIP-alkalmazással rendelkezik, akkor a mobilalkalmazás használata során nem sértheti meg a vezeték nélküli adatszolgáltatási szerződésüket; és (6) Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Alkalmazásforgalmazók a jelen felhasználási feltételekben foglalt, jelen mobilalkalmazás licencében foglalt feltételek harmadik fél kedvezményezettjei, és hogy minden egyes Alkalmazásforgalmazó jogosult (és úgy tekintendő, hogy elfogadta a jogot) a jelen felhasználási feltételekben foglalt, jelen mobilalkalmazás licencében foglalt feltételek érvényesítésére Önnel mint harmadik fél kedvezményezettjével szemben.

 

 

SZOCIÁLIS MÉDIA

 

A Webhely funkcióinak részeként Ön összekapcsolhatja fiókját a harmadik fél szolgáltatóknál vezetett online fiókjaival (minden ilyen fiók a "Harmadik fél fiók") az alábbiak szerint: (1) megadva a harmadik fél fiókjának bejelentkezési adatait a Webhelyen keresztül; vagy (2) lehetővé téve számunkra, hogy hozzáférjünk a harmadik fél fiókjához, ahogyan azt az egyes harmadik fél fiókok használatára vonatkozó feltételek megengedik. Ön kijelenti és szavatolja, hogy jogosult arra, hogy a Harmadik fél fiókjának bejelentkezési adatait közölje velünk és/vagy hozzáférést biztosítson számunkra a Harmadik fél fiókjához anélkül, hogy Ön megszegné az adott Harmadik fél fiókjának használatát szabályozó bármelyik feltételt, és anélkül, hogy díjfizetésre kötelezne minket, vagy hogy a Harmadik fél fiókjának harmadik fél szolgáltatója által előírt felhasználási korlátozások hatálya alá tartoznánk. Azzal, hogy hozzáférést biztosít számunkra bármely Harmadik Fél Fiókjához, Ön tudomásul veszi, hogy (1) hozzáférhetünk, elérhetővé tehetünk és tárolhatunk (adott esetben) minden olyan tartalmat, amelyet Ön a Harmadik Fél Fiókjához megadott és tárolt (a "Közösségi hálózati tartalom"), hogy az a Fiókján keresztül elérhető legyen a Webhelyen és azon keresztül, beleértve többek között a barátlistákat, és (2) további információkat küldhetünk és kaphatunk a Harmadik Fél Fiókjától, olyan mértékben, amilyen mértékben Ön erről értesül, amikor Fiókját összekapcsolja a Harmadik Fél Fiókjával. Az Ön által választott Harmadik Fél Fiókoktól függően és az ilyen Harmadik Fél Fiókokban beállított adatvédelmi beállításoktól függően az Ön által a Harmadik Fél Fiókjaiban közzétett, személyazonosításra alkalmas információk elérhetőek lehetnek a Webhelyen lévő fiókján és azon keresztül. Felhívjuk figyelmét, hogy ha egy Harmadik fél fiók vagy a kapcsolódó szolgáltatás elérhetetlenné válik, vagy a harmadik fél szolgáltatója megszünteti a hozzáférésünket az ilyen Harmadik fél fiókhoz, akkor a Közösségi hálózati tartalom a továbbiakban nem lesz elérhető a Webhelyen és azon keresztül. Önnek lehetősége van arra, hogy bármikor letiltsa a kapcsolatot a Webhelyen lévő fiókja és a Harmadik fél fiókjai között. KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE, HOGY A HARMADIK FÉL FIÓKJAIHOZ KAPCSOLÓDÓ HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓKKAL VALÓ KAPCSOLATÁT KIZÁRÓLAG AZ ILYEN HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓKKAL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS(OK) SZABÁLYOZZÁK. Nem teszünk erőfeszítéseket a Közösségi Hálózati Tartalmak bármilyen célú felülvizsgálatára, beleértve, de nem kizárólagosan, a pontosság, a jogszerűség vagy a jogsértésmentesség szempontjából, és nem vagyunk felelősek a Közösségi Hálózati Tartalmakért. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy hozzáférhetünk a harmadik fél fiókjához kapcsolódó e-mail címjegyzékéhez és a mobileszközén vagy táblagépén tárolt névjegyzékéhez kizárólag abból a célból, hogy azonosítsuk és tájékoztassuk Önt azokról a kapcsolatokról, akik szintén regisztráltak a Webhely használatára. A Webhely és a Harmadik fél fiókja közötti kapcsolatot kikapcsolhatja, ha kapcsolatba lép velünk az alábbi elérhetőségeken vagy a fiókbeállításokon keresztül (ha van ilyen). Megpróbálunk törölni minden olyan, a szervereinken tárolt információt, amelyet az ilyen Harmadik fél fiókján keresztül szereztünk, kivéve a felhasználónevet és a profilképet, amelyek az Ön fiókjához kapcsolódnak.

 

 

BEJELENTKEZÉSEK

 

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ön által a Webhelyre vonatkozóan nekünk benyújtott kérdések, megjegyzések, javaslatok, ötletek, visszajelzések vagy egyéb információk ("Beküldések") nem bizalmas jellegűek, és kizárólagos tulajdonunkba kerülnek. Kizárólagos jogaink vannak, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is, és jogosultak vagyunk ezen Beküldött anyagok korlátlan felhasználására és terjesztésére bármilyen törvényes kereskedelmi vagy egyéb célra, az Ön részére történő elismerés vagy ellentételezés nélkül. Ön ezennel lemond minden erkölcsi jogáról az ilyen Beküldött anyagokkal kapcsolatban, és ezennel garantálja, hogy az ilyen Beküldött anyagok eredetileg Öntől származnak, vagy hogy Ön jogosult az ilyen Beküldött anyagok beküldésére. Ön elfogadja, hogy a Beküldött anyagokkal kapcsolatos bármely tulajdonjog állítólagos vagy tényleges megsértése vagy eltulajdonítása miatt nem léphet fel velünk szemben.

 

 

HARMADIK FÉL WEBOLDALA ÉS TARTALMA

 

A Webhely tartalmazhat (vagy a Webhelyen keresztül elküldhetjük Önnek) más weboldalakra ("Harmadik felek weboldalai") mutató linkeket, valamint cikkeket, fényképeket, szövegeket, grafikákat, képeket, formaterveket, zenét, hangokat, videókat, információkat, alkalmazásokat, szoftvereket és egyéb, harmadik felek tulajdonában lévő vagy tőlük származó tartalmakat vagy elemeket ("Harmadik felek tartalma"). Az ilyen harmadik fél weboldalakat és harmadik fél tartalmakat mi nem vizsgáljuk, nem felügyeljük és nem ellenőrizzük pontosság, megfelelőség vagy teljesség szempontjából, és nem vállalunk felelősséget a Webhelyen keresztül elérhető harmadik fél weboldalakért vagy a Webhelyen közzétett, azon keresztül elérhető vagy onnan telepített harmadik fél tartalmakért, beleértve a harmadik fél weboldalak vagy a harmadik fél tartalmak tartalmát, pontosságát, sértő voltát, véleményét, megbízhatóságát, adatvédelmi gyakorlatát vagy egyéb irányelveit, illetve a harmadik fél weboldalakon vagy a harmadik fél tartalmakban foglaltakat. A harmadik fél webhelyek vagy harmadik fél tartalmak beillesztése, az azokra való hivatkozás, illetve a használatuk vagy telepítésük engedélyezése nem jelenti azok jóváhagyását vagy jóváhagyását részünkről. Ha Ön úgy dönt, hogy elhagyja a Webhelyet, és hozzáfér a harmadik fél webhelyeihez, vagy bármely harmadik fél tartalmát használja vagy telepíti, akkor ezt saját felelősségére teszi, és tisztában kell lennie azzal, hogy a jelen Felhasználási feltételek már nem irányadóak. Olvassa el a vonatkozó feltételeket és irányelveket, beleértve az adatvédelmi és adatgyűjtési gyakorlatokat is, bármely olyan weboldal esetében, amelyre a Honlapról navigál, vagy amely a Honlapról használt vagy telepített alkalmazásokkal kapcsolatos. A harmadik fél webhelyein keresztül történő vásárlások más webhelyeken keresztül és más cégektől történnek, és mi semmilyen felelősséget nem vállalunk az ilyen vásárlásokkal kapcsolatban, amelyek kizárólag Ön és az adott harmadik fél között jönnek létre. Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem támogatjuk a Harmadik fél webhelyein kínált termékeket vagy szolgáltatásokat, és Ön mentesül az ilyen termékek vagy szolgáltatások megvásárlásából eredő károkért. Ezen túlmenően, Ön mentesíteni fog minket minden olyan veszteségtől, amelyet Ön elszenvedett, vagy az Önt ért kár alól, amely a harmadik féltől származó tartalommal vagy a harmadik fél webhelyeivel való kapcsolatfelvétellel kapcsolatos, vagy abból bármilyen módon származik.

 

 

HIRDETŐK

 

Megengedjük a hirdetőknek, hogy hirdetéseiket és egyéb információkat jelenítsenek meg a Webhely bizonyos területein, például oldalsávos hirdetésekben vagy bannerhirdetésekben. Ha Ön hirdető, teljes felelősséget vállal a Webhelyen elhelyezett hirdetésekért, valamint a Webhelyen nyújtott szolgáltatásokért vagy az ezeken a hirdetéseken keresztül értékesített termékekért. Továbbá, mint hirdető, Ön szavatolja és kijelenti, hogy rendelkezik minden joggal és felhatalmazással a hirdetéseknek a Webhelyen történő elhelyezésére, beleértve, de nem kizárólagosan a szellemi tulajdonjogokat, a nyilvánossághoz fűződő jogokat és a szerződéses jogokat. Mi csupán helyet biztosítunk az ilyen hirdetések elhelyezéséhez, és a hirdetőkkel semmilyen más kapcsolatban nem állunk.

 

 

WEBHELY KEZELÉSE

 

Fenntartjuk a jogot, de nem vagyunk kötelesek: (1) figyelemmel kísérni az Oldalt a jelen Felhasználási feltételek megsértése szempontjából; (2) megfelelő jogi lépéseket tenni bárkivel szemben, aki saját belátásunk szerint megsérti a törvényt vagy a jelen Felhasználási feltételeket, beleértve, de nem kizárólagosan, az ilyen felhasználó jelentését a bűnüldöző hatóságoknak; (3) saját belátásunk szerint és korlátozás nélkül megtagadni, korlátozni a hozzáférést, korlátozni a rendelkezésre állást vagy letiltani (a technológiailag megvalósítható mértékben) bármelyik Hozzájárulását vagy annak bármely részét; (4) saját belátásunk szerint és korlátozás, értesítés vagy felelősség nélkül eltávolítani a Webhelyről vagy más módon letiltani minden olyan fájlt és tartalmat, amely túlzott méretű vagy bármilyen módon megterhelő a rendszereink számára; és (5) más módon kezelni a Webhelyet oly módon, hogy az védje jogainkat és tulajdonunkat, és elősegítse a Webhely megfelelő működését.

 

 

ADATVÉDELMI POLITIKA

 

Fontos számunkra az adatvédelem és az adatbiztonság. Kérjük, olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat: https://www.noanick.com/privacy-policy. A Webhely használatával Ön elfogadja, hogy az Adatvédelmi szabályzatunk kötelező érvényű, amely a jelen Felhasználási feltételek részét képezi. Felhívjuk figyelmét, hogy a Webhely Izraelben található. Ha Ön a világ bármely más olyan régiójából lép be a Webhelyre, ahol a személyes adatok gyűjtésére, felhasználására vagy közzétételére vonatkozó törvények vagy egyéb követelmények eltérnek az Izraelben alkalmazandó törvényektől, akkor a Webhely további használatával Ön átadja adatait Izraelbe, és beleegyezik abba, hogy adatait Izraelbe továbbítsák és ott dolgozzák fel.

 

 

SZERZŐI JOGOK MEGSÉRTÉSE

 

Tiszteletben tartjuk mások szellemi tulajdonjogait. Ha úgy véli, hogy a Webhelyen vagy azon keresztül elérhető bármely anyag sérti az Ön tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló szerzői jogokat, kérjük, haladéktalanul értesítsen minket az alábbiakban megadott elérhetőségeken ("Értesítés"). A bejelentés egy példányát elküldjük annak a személynek, aki a bejelentésben szereplő anyagot közzétette vagy tárolta. Felhívjuk figyelmét, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében kártérítési felelősséggel tartozhat, ha az Értesítésben lényeges hamis állításokat tesz. Ha tehát nem biztos abban, hogy a Webhelyen található vagy az Oldal által linkelt anyag sérti az Ön szerzői jogait, akkor először fontolja meg, hogy ügyvédhez fordul.

 

 

FUTAMIDŐ ÉS FELMONDÁS

 

A jelen Felhasználási feltételek teljes mértékben hatályban maradnak, amíg Ön a Webhelyet használja. A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK BÁRMELY MÁS RENDELKEZÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL FENNTARTJUK A JOGOT, HOGY SAJÁT BELÁTÁSUNK SZERINT, ÉRTESÍTÉS ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS NÉLKÜL MEGTAGADJUK A HOZZÁFÉRÉST ÉS A WEBHELY HASZNÁLATÁT (BELEÉRTVE BIZONYOS IP-CÍMEK BLOKKOLÁSÁT) BÁRMELY SZEMÉLYTŐL, BÁRMILYEN OKBÓL VAGY OK NÉLKÜL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKBEN FOGLALT BÁRMELY KIJELENTÉS, GARANCIA VAGY KÖTELEZETTSÉG, VAGY BÁRMELY ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNY VAGY SZABÁLYOZÁS MEGSÉRTÉSE MIATT. SAJÁT BELÁTÁSUNK SZERINT BÁRMIKOR, FIGYELMEZTETÉS NÉLKÜL MEGSZÜNTETHETJÜK AZ ÖN HASZNÁLATÁT VAGY RÉSZVÉTELÉT AZ OLDALON, VAGY TÖRÖLHETJÜK FIÓKJÁT ÉS AZ ÖN ÁLTAL KÖZZÉTETT TARTALMAKAT VAGY INFORMÁCIÓKAT.

 

Ha bármilyen okból megszüntetjük vagy felfüggesztjük a fiókját, tilos új fiókot regisztrálnia és létrehoznia a saját, hamis vagy kölcsönzött nevén, vagy bármely harmadik fél nevén, még akkor is, ha Ön a harmadik fél nevében jár el. A fiókja megszüntetése vagy felfüggesztése mellett fenntartjuk a jogot, hogy megfelelő jogi lépéseket tegyünk, beleértve, de nem kizárólagosan a polgári jogi, büntetőjogi és a jogsértés megszüntetésére irányuló jogorvoslatot.

 

 

MÓDOSÍTÁSOK ÉS MEGSZAKÍTÁSOK

 

Fenntartjuk a jogot, hogy a Honlap tartalmát bármikor és bármilyen okból saját belátásunk szerint, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk, módosítsuk vagy eltávolítsuk. Nem vagyunk azonban kötelesek frissíteni a Webhelyünkön található információkat. Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy a Honlap egészét vagy egy részét bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsuk vagy megszüntessük. Nem vállalunk felelősséget Önnel vagy harmadik féllel szemben a Webhely bármilyen módosításáért, árváltozásáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.  

 

Nem tudjuk garantálni, hogy a Webhely mindig elérhető lesz. Előfordulhat, hogy hardver-, szoftver- vagy egyéb problémákat tapasztalunk, vagy karbantartást kell végeznünk a Webhelyhez kapcsolódóan, ami megszakításokat, késéseket vagy hibákat eredményezhet. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor és bármilyen okból megváltoztassuk, felülvizsgáljuk, frissítsük, felfüggesszük, megszüntessük vagy más módon módosítsuk a Webhelyet anélkül, hogy erről Önt értesítenénk. Ön elfogadja, hogy semmilyen felelősséget nem vállalunk semmilyen veszteségért, kárért vagy kellemetlenségért, amely abból ered, hogy Ön nem tudja elérni vagy használni a Webhelyet a Webhely leállása vagy megszüntetése során. A jelen Felhasználási feltételek egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy kötelezne minket a Webhely karbantartására és támogatására, illetve a Webhelyhez kapcsolódóan bármilyen javítás, frissítés vagy kiadás biztosítására.

 

 

ALKALMAZÓ JOG

 

A jelen Felhasználási feltételek és a Webhely Ön általi használata New Jersey állam törvényei szerint irányadó és értelmezendő, amelyek a New Jersey államban kötött és teljes egészében New Jersey államban teljesítendő megállapodásokra vonatkoznak, tekintet nélkül a kollíziós jog elveire.

 

 

VITARENDEZÉS

 

Nem hivatalos tárgyalások

 

Az Ön vagy mi (egyenként "Fél" és együttesen a "Felek") által a jelen Felhasználási Feltételekkel kapcsolatos bármely vita, ellentmondás vagy követelés (az egyes "Viták" és együttesen a "Viták") megoldásának felgyorsítása és a költségek ellenőrzése érdekében a Felek megállapodnak abban, hogy a választottbírósági eljárás kezdeményezése előtt először legalább harminc (30) napig megpróbálnak informálisan tárgyalni bármely vitáról (kivéve az alább kifejezetten meghatározott vitákat). Az ilyen informális tárgyalások az egyik Fél által a másik Félnek küldött írásbeli értesítéssel kezdődnek.

 

Kötelező választottbíráskodás

 

Ha a Felek nem tudják a vitát informális tárgyalások útján rendezni, a vitát (az alább kifejezetten kizárt viták kivételével) véglegesen és kizárólag kötelező érvényű választottbírósági eljárás útján rendezik. ÖN MEGÉRTI, HOGY E RENDELKEZÉS NÉLKÜL ÖNNEK JOGA LENNE BÍRÓSÁG ELŐTT PERELNI ÉS ESKÜDTSZÉKI TÁRGYALÁST TARTANI. A választottbírósági eljárást az Amerikai Választottbírósági Szövetség ("AAA") Kereskedelmi Választottbírósági Szabályzata és adott esetben az AAA fogyasztói vonatkozású vitákra vonatkozó kiegészítő eljárásai ("AAA fogyasztói szabályzat") alapján kell megindítani és lefolytatni, amelyek mindkettő elérhető az AAA honlapján: www.adr.org. Az Ön választottbírósági díjaira és a választottbírói díjazásból való részesedésére az AAA Fogyasztói Szabályzata az irányadó, és adott esetben az AAA Fogyasztói Szabályzata által korlátozott. Ha a választottbíró az ilyen költségeket túlzottnak ítéli, mi fizetjük az összes választottbírósági díjat és költséget. A választottbírósági eljárás lefolytatható személyesen, dokumentumok benyújtásával, telefonon vagy online. A döntőbíró írásban hozza meg döntését, de nem kell indokolnia, kivéve, ha bármelyik fél kéri. A választottbírónak be kell tartania az alkalmazandó jogot, és bármely ítélet megtámadható, ha a választottbíró ezt elmulasztja. Hacsak az AAA szabályai vagy az alkalmazandó jog másként nem rendelkezik, a választottbírósági eljárásra New Jerseyben, New Jersey államban kerül sor. Hacsak a jelen dokumentum másként nem rendelkezik, a felek bíróság előtt pereskedhetnek a választottbírósági eljárás kikényszerítése, a választottbírósági eljárás felfüggesztése, illetve a választottbíró által hozott ítélet megerősítése, módosítása, érvénytelenítése vagy az ítélet meghozatala érdekében.      

 

Ha bármely okból a jogvita a választottbírósági eljárás helyett bíróság előtt folytatódik, a jogvitát a New Jersey, New Jersey államban található állami és szövetségi bíróságok előtt kell megindítani, és a Felek ezennel hozzájárulnak, és lemondanak a személyes joghatóság hiányára és a forum non conveniensre vonatkozó minden védekezésről az ilyen állami és szövetségi bíróságok helyszínével és joghatóságával kapcsolatban. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye és az Egységes Számítógépes Információs Tranzakciókról szóló törvény (UCITA) alkalmazása ki van zárva a jelen felhasználási feltételekből.

 

Semmiképpen sem lehet bármelyik Fél által a Weboldallal bármilyen módon kapcsolatban indított jogvitát a jogalap felmerülésétől számított egy (1) évnél később megindítani. Ha ez a rendelkezés jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, akkor egyik Fél sem választja a választottbírósági eljárást a jelen rendelkezés jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak ítélt részének hatálya alá tartozó vitás ügyekben, és az ilyen vitás ügyekben a fent felsorolt joghatósággal rendelkező bíróságok illetékes bírósága dönt, és a Felek elfogadják, hogy alávetik magukat az adott bíróság személyes joghatóságának.

 

Korlátozások

 

A Felek megállapodnak abban, hogy bármely választottbírósági eljárás a Felek közötti egyéni jogvitára korlátozódik. A törvény által megengedett legnagyobb mértékben (a) semmilyen választottbírósági eljárás nem kapcsolható össze más eljárással; (b) nincs jog vagy felhatalmazás arra, hogy bármely jogvitát csoportos kereset alapján vagy csoportos keresetre vonatkozó eljárások alkalmazásával rendezzenek; és (c) nincs jog vagy felhatalmazás arra, hogy bármely jogvitát a nyilvánosság vagy bármely más személy nevében állítólagosan reprezentatív jelleggel indítsanak.

 

Kivételek az informális tárgyalások és a választottbírósági eljárás alól

 

A felek megállapodnak abban, hogy az alábbi viták nem tartoznak az informális tárgyalásokra és a kötelező erejű választottbírósági eljárásra vonatkozó fenti rendelkezések hatálya alá: (a) bármelyik Fél szellemi tulajdonjogának érvényesítésére vagy védelmére irányuló, illetve annak érvényességével kapcsolatos jogviták; (b) a lopással, kalózkodással, a magánélet megsértésével vagy jogosulatlan felhasználással kapcsolatos vagy abból eredő állításokból eredő jogviták; és (c) a jogsértés megszüntetésére irányuló követelések. Ha ez a rendelkezés jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, akkor egyik Fél sem választja a választottbírósági eljárást a jelen rendelkezés jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak ítélt része alá tartozó bármely jogvita rendezésére, és az ilyen jogvitát a fent felsorolt bíróságok illetékes bírósága dönti el, és a Felek beleegyeznek abba, hogy alávetik magukat az adott bíróság személyes joghatóságának.

 

 

JAVÍTÁSOK

 

Előfordulhat, hogy a Webhelyen olyan információk szerepelnek, amelyek tipográfiai hibákat, pontatlanságokat vagy hiányosságokat tartalmaznak, beleértve a leírásokat, az árakat, a rendelkezésre állást és különböző egyéb információkat. Fenntartjuk a jogot, hogy a hibákat, pontatlanságokat vagy hiányosságokat kijavítsuk, valamint hogy a Honlapon található információkat bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk vagy frissítsük.

 

 

KIZÁRÓLAG KIZÁRÓLAG

 

AZ OLDAL A JELENLEGI ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ÁLLAPOTNAK MEGFELELŐEN KERÜL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSRA. ÖN ELFOGADJA, HOGY A WEBHELY ÉS SZOLGÁLTATÁSAINK HASZNÁLATA KIZÁRÓLAG AZ ÖN KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK. A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁRUNK MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT AZ OLDALLAL ÉS ANNAK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZ ELADHATÓSÁG, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG ÉS A JOGSÉRTÉSMENTESSÉG HALLGATÓLAGOS GARANCIÁJÁT. NEM VÁLLALUNK SEMMILYEN GARANCIÁT VAGY BIZTOSÍTÉKOT AZ OLDAL TARTALMÁNAK VAGY AZ OLDALHOZ KAPCSOLÓDÓ BÁRMELY WEBOLDAL TARTALMÁNAK PONTOSSÁGÁRA VAGY TELJESSÉGÉRE VONATKOZÓAN, ÉS NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET VAGY FELELŐSSÉGET (1) A TARTALOM ÉS AZ ANYAGOK HIBÁIÉRT, TÉVEDÉSEIÉRT VAGY PONTATLANSÁGAIÉRT, (2) AZ OLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSBŐL ÉS AZ OLDAL HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ BÁRMILYEN JELLEGŰ SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT, (3) A BIZTONSÁGOS SZERVEREINKHEZ ÉS/VAGY AZ AZOKON TÁROLT SZEMÉLYES ÉS/VAGY PÉNZÜGYI ADATOKHOZ VALÓ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉSÉRT VAGY AZOK HASZNÁLATÁÉRT, (4) AZ OLDALRA VAGY AZ OLDALRÓL TÖRTÉNŐ ÁTVITEL BÁRMELY MEGSZAKADÁSA VAGY MEGSZŰNÉSE, (5) BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTAL AZ OLDALRA VAGY AZ OLDALON KERESZTÜL TOVÁBBÍTOTT HIBÁK, VÍRUSOK, TRÓJAI FALOVAK VAGY HASONLÓK, ÉS/VAGY (6) BÁRMELY TARTALOMBAN ÉS ANYAGBAN LÉVŐ HIBÁK VAGY HIÁNYOSSÁGOK, VAGY BÁRMELY VESZTESÉG VAGY KÁR, AMELY AZ OLDALON KERESZTÜL KÖZZÉTETT, TOVÁBBÍTOTT VAGY MÁS MÓDON ELÉRHETŐVÉ TETT TARTALOM HASZNÁLATÁBÓL ERED. NEM SZAVATOLJUK, NEM TÁMOGATJUK, NEM GARANTÁLJUK, ÉS NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN TERMÉKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSÉRT, AMELYET HARMADIK FÉL HIRDET VAGY KÍNÁL AZ OLDALON, BÁRMELY HIPERLINKKEL ELLÁTOTT WEBOLDALON, VAGY BÁRMELY BANNERBEN VAGY EGYÉB REKLÁMBAN SZEREPLŐ WEBOLDALON VAGY MOBILALKALMAZÁSBAN, ÉS NEM LESZÜNK RÉSZESEI, ÉS SEMMILYEN MÓDON NEM VAGYUNK FELELŐSEK AZ ÖN ÉS HARMADIK FÉL TERMÉK- VAGY SZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÓK KÖZÖTTI TRANZAKCIÓK ELLENŐRZÉSÉÉRT. MINT BÁRMELY TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS BÁRMILYEN MÉDIUMON VAGY KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ MEGVÁSÁRLÁSAKOR, ÖNNEK IS A LEGJOBB BELÁTÁSA SZERINT KELL ELJÁRNIA, ÉS ADOTT ESETBEN ÓVATOSAN KELL ELJÁRNIA.

 

 

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

 

SEMMILYEN ESETBEN SEM MI, SEM IGAZGATÓINK, ALKALMAZOTTAINK VAGY ÜGYNÖKEINK NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET ÖNNEL VAGY HARMADIK FÉLLEL SZEMBEN SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES, PÉLDAMUTATÓ, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRÉRT, BELEÉRTVE AZ ELMARADT NYERESÉGET, BEVÉTELKIESÉST, ADATVESZTÉST VAGY EGYÉB, A WEBHELY HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA TÁJÉKOZTATTAK MINKET AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. A JELEN DOKUMENTUMBAN FOGLALT ELLENKEZŐ ÉRTELMŰ RENDELKEZÉSEK ELLENÉRE AZ ÖNNEL SZEMBENI FELELŐSSÉGÜNK BÁRMILYEN OKBÓL ÉS A KERESET FORMÁJÁTÓL FÜGGETLENÜL MINDENKOR AZ ÖN ÁLTAL A KERESET OKÁNAK FELMERÜLÉSÉT MEGELŐZŐ EGY (1) HÓNAPOS IDŐSZAKBAN NEKÜNK KIFIZETETT ÖSSZEGRE KORLÁTOZÓDIK, HA VAN ILYEN. BIZONYOS AMERIKAI ÁLLAMI ÉS NEMZETKÖZI TÖRVÉNYEK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK KORLÁTOZÁSÁT, ILLETVE BIZONYOS KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT. HA EZEK A TÖRVÉNYEK VONATKOZNAK ÖNRE, A FENTI KIZÁRÁSOK VAGY KORLÁTOZÁSOK EGY RÉSZE VAGY EGÉSZE NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZIK ÖNRE, ÉS TOVÁBBI JOGAI LEHETNEK.

 

 

KÁRTÉRÍTÉS

 

Ön vállalja, hogy megvéd, kártalanít és ártalmatlanít minket, beleértve leányvállalatainkat, kapcsolt vállalatainkat, valamint valamennyi tisztviselőnket, ügynökünket, partnerünket és alkalmazottunkat minden olyan veszteséggel, kárral, felelősséggel, követeléssel vagy követeléssel szemben, beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat és költségeket, amelyet bármely harmadik fél támaszt az alábbiak miatt vagy azokból eredően: (1) az Ön Hozzájárulásaiból; (2) a Webhely használatából; (3) a jelen Felhasználási feltételek megszegéséből; (4) a jelen Felhasználási feltételekben foglalt kijelentései és garanciái megszegéséből; (5) harmadik fél jogainak megsértéséből, beleértve, de nem kizárólagosan a szellemi tulajdonjogokat; vagy (6) a Webhely bármely más felhasználójával szemben, akivel a Webhelyen keresztül kapcsolatba lépett, elkövetett nyíltan káros cselekményből. A fentiek ellenére fenntartjuk a jogot, hogy az Ön költségére átvegyük a kizárólagos védelmet és ellenőrzést bármely olyan ügyben, amely miatt Ön köteles kártérítést nyújtani nekünk, és Ön beleegyezik, hogy az Ön költségére együttműködik az ilyen igények védelmében. Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy értesítsük Önt minden olyan követelésről, keresetről vagy eljárásról, amely a jelen kártalanítás tárgyát képezi, amint tudomást szereztünk róla.

 

 

FELHASZNÁLÓI ADATOK

 

A Webhely teljesítményének irányítása céljából megőrizzük az Ön által a Webhelyre továbbított bizonyos adatokat, valamint a Webhely Ön általi használatára vonatkozó adatokat. Bár rendszeresen rutinszerű biztonsági mentéseket végzünk az adatokról, az Ön kizárólagos felelőssége minden olyan adat, amelyet továbbít, vagy amely a Webhely használatával végzett bármely tevékenységéhez kapcsolódik. Ön elfogadja, hogy nem vállalunk felelősséget Önnel szemben az ilyen adatok elvesztéséért vagy megrongálódásáért, és Ön ezennel lemond az ilyen adatok elvesztéséből vagy megrongálódásából eredő, velünk szembeni minden keresetindítási jogáról.

 

 

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ, TRANZAKCIÓK ÉS ALÁÍRÁSOK

 

A Webhely látogatása, az e-mailek elküldése és az online űrlapok kitöltése elektronikus kommunikációnak minősül. Ön beleegyezik az elektronikus kommunikáció fogadásába, és elfogadja, hogy minden olyan megállapodás, értesítés, közlés és egyéb kommunikáció, amelyet elektronikus úton, e-mailben és a Webhelyen keresztül nyújtunk Önnek, megfelel minden olyan jogi követelménynek, amely szerint az ilyen kommunikációnak írásban kell történnie. ÖN EZENNEL HOZZÁJÁRUL AZ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSOK, SZERZŐDÉSEK, MEGRENDELÉSEK ÉS EGYÉB NYILVÁNTARTÁSOK HASZNÁLATÁHOZ, VALAMINT AZ ÁLTALUNK VAGY A WEBHELYEN KERESZTÜL KEZDEMÉNYEZETT VAGY LEBONYOLÍTOTT TRANZAKCIÓKRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉSEK, IRÁNYELVEK ÉS NYILVÁNTARTÁSOK ELEKTRONIKUS KÉZBESÍTÉSÉHEZ. Ön ezennel lemond minden olyan jogról vagy követelményről, amely bármely joghatóság bármely olyan törvénye, rendelete, szabályzata, szabályzata, rendelete vagy egyéb törvénye alapján áll fenn, amely eredeti aláírást vagy nem elektronikus nyilvántartások átadását vagy megőrzését írja elő, vagy amely nem elektronikus úton történő fizetéseket vagy hitelek nyújtását írja elő. 

 

 

KALIFORNIAI FELHASZNÁLÓK ÉS LAKOSOK

 

Ha a velünk kapcsolatos bármely panasza nem kerül kielégítően megoldásra, fordulhat a Kaliforniai Fogyasztóvédelmi Minisztérium Fogyasztói Szolgáltatások Osztályának Panaszsegítő Osztályához írásban a 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 címen, vagy telefonon a (800) 952-5210 vagy (916) 445-1254 számon.

 

 

EGYÉB

 

A jelen Felhasználási feltételek és az általunk a Webhelyen vagy a Webhelyre vonatkozóan közzétett irányelvek vagy működési szabályok képezik a teljes megállapodást és megegyezést Ön és köztünk. A jelen Felhasználási feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének gyakorlásának vagy érvényesítésének elmulasztása nem minősül az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondásnak. A jelen Felhasználási feltételek a törvény által megengedett legteljesebb mértékben érvényesek. Jogaink és kötelezettségeink bármelyikét vagy egészét bármikor átruházhatjuk másokra. Nem vállalunk felelősséget és nem vagyunk felelősek semmilyen veszteségért, kárért, késedelemért vagy mulasztásért, amelyet bármilyen, rajtunk kívül álló ok okoz. Ha a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezése vagy egy részének rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, az adott rendelkezés vagy a rendelkezés egy része a jelen Felhasználási feltételekből leválaszthatónak minősül, és nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát. A jelen Felhasználási feltételek vagy a Webhely használata következtében Ön és köztünk nem jön létre közös vállalkozás, partnerség, munkaviszony vagy ügynöki kapcsolat. Ön elfogadja, hogy a jelen Felhasználási feltételek nem értelmezhetők ellenünk a mi megfogalmazásunk alapján. Ön ezennel lemond minden olyan védekezésről, amely a jelen Felhasználási feltételek elektronikus formáján és a felek által a jelen Felhasználási feltételek aláírásának hiányán alapul.

 

 

KAPCSOLATFELVÉTEL 

 

A Honlappal kapcsolatos panaszok megoldása érdekében, vagy a Honlap használatával kapcsolatos további információkért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen: 

 

Shutter Derby LLC

15 Stever ave

Hillsdale, NJ 07642

Egyesült Államok

Phone: +16314152069

hello@noanick.com